सिख धर्म प्रार्थना

सिख धर्म प्रार्थना

  • भगवान, हामी तपाईंलाई हाम्रो हृदय, हाम्रो दिमाग, हाम्रो प्राणमा प्राप्त गर्दछौं। हामीलाई सेवाको लागि निमन्त्रणा स्वीकार्न र बल र साहस संग गर्न को लागी मार्गदर्शन गर्नुहोस्।

  •   

      

  • परमेश्वरलाई प्रेम गरौं, हामीले पापको प्रलोभनको सामना गर्दा, हामीलाई हिंड्न मदत गरौं र हामीलाई ध्यान दिनुहोस कि हाम्रो पापले कसरी पाप गर्छ?

  •