• Chúa ơi, con cầu khẩn ngài cho những người đối diện với chiến tranh, và những nguy hiểm về tinh thần của cuộc đời của một người lính hoặc thủy thủ. Hãy cho họ niềm tin mạnh mẽ rằng dù không có sự quan tâm của người khác vẫn không thể làm họ chối bỏ nó, và cũng không cảm thấy sợ hãy khi phải thực hiện nhiệm vụ.

  •