• พระเจ้าขอวิงวอนท่านเหนือคนที่กลัวสงครามและอันตรายทางวิญญาณของชีวิตทหารหรือกะลาสี ทำให้พวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการเคารพในมนุษย์ไม่อาจทำให้พวกเขาปฏิเสธได้และไม่ต้องกลัวที่จะปฏิบัติธรรม

  •