• Boże, błagam cię o tych, którzy są narażeni na horror wojny i duchowe niebezpieczeństwa życia żołnierza lub żeglarza. Dajcie im tak silną wiarę, że żaden szacunek ludzki nie może nigdy ich zaprzeczyć, ani nie bać się jej praktykować.

  •