• ईश्वर, म युद्ध को डरावनी देखि उजागर मा, र एक सैनिक या नाविक को जीवन को आध्यात्मिक खतराहरु मा हिसाब गर्दछु। तिनीहरूलाई यस्तो बलियो विश्वास दिनुहोस् कि कुनै मानव आदरले उनीहरूलाई इन्कार गर्न कहिल्यै नेतृत्व गर्दैन, न त यो अभ्यास गर्न कहिल्यै डराउँदैन।

  •