• Diyos, hinihiling ko sa iyo sa mga nakalantad sa malaking takot sa digmaan, at espirituwal na panganib ng buhay ng isang sundalo o mandaragat. Bigyan sila ng isang matibay na pananampalataya na walang paggalang ng tao ang maaaring humantong sa kanila na tanggihan ito, ni matakot na gawin ito.

  •