• Боже, моля Те, над онези, които са изложени на ужаса на войната и духовните опасности от живота на войника или моряка. Дайте им такава силна вяра, че никое човешко уважение не може да ги накара да ги отрекат, нито да се страхуват от всякога да я практикуват.