• Chúa ơi, chúng con đặt những lo lắng của chúng con vào tay của ngài, chúng con yêu cầu ngài khôi phục lại cho đầy tớ của ngài sức khoẻ một lần nữa, giảm bớt lo lắng và buồn phiền với tình yêu nhẹ nhàng của ngài, và cho chúng con ân sủng vào sức mạnh để chấp nhận gánh nặng này.

  •