• พระเจ้าเราใส่ความกังวลของเราในมือของคุณเราขอให้คุณเรียกคืนผู้รับใช้ของคุณเพื่อสุขภาพอีกครั้งบรรเทาความกังวลและความเศร้าโศกของเราด้วยความรักที่อ่อนโยนของคุณและให้เราพระคุณและความแข็งแรงที่จะยอมรับภาระนี้

  •