• Boże, obawiamy się w waszych rękach, prosimy was, abyście przywrócili swego sługę do zdrowia, złagodzili nasze zmartwienia i smutki swoją łagodną miłością i udzielili nam łaski i siły, aby przyjąć ten ciężar.

  •