• ईश्वर, हामी आफ्नो हातमा हाम्रो चिन्ता राख्छौं, हामी सोध्छौं कि तपाइँ आफ्नो सेवकलाई स्वास्थ्यमा पुनःस्थापित गर्न, तपाईंको सज्जन प्रेमको साथ हाम्रो चिन्ता र दुःख कम गर्नुहोस्, र यो बोझ स्वीकार गर्न हामीलाई अनुग्रह र बल प्रदान गर्नुहोस्।

  •