• Diyos, inilalagay namin ang aming mga alalahanin sa iyong mga kamay, hinihiling namin na ibalik mo ang iyong lingkod sa kalusugan muli, magpapagaan ng aming mga alalahanin at kalungkutan sa iyong magiliw na pag-ibig, at bigyan kami ng biyaya at lakas upang tanggapin ang pasaning ito.

  •