• Yêu mến Chúa, khi con thức dậy sáng nay, con tự hiến mình cho ngài, con cảm ơn và khen ngợi ngài vì những món quà mà ngài đã trao cho con, và trong tinh thần đức tin vững vàng và tin tưởng vào lòng con, con biết ngài sẽ bảo vệ con ngay từ những điều nguy hiểm những thứ đến với con và gia đình con.

  •