• मैले आज बिहान जागिर गरें, म तिमीलाई आफैलाई दिन्छु, म तपाईलाई दिनुभएको थुप्रै वरदानहरूको लागि धन्यबाद र प्रशंसा गर्छु, दृढ विश्वास र बालबालिकाको भरोसामा म तिमीलाई जान्दछु कि तपाई मलाई यो खतरनाक हुनेछ। चीजहरू जुन मेरो र मेरो परिवारमा आउँछ।

  •