• Loving God, ketika saya bangun pagi ini saya berikan diri saya kepada anda, saya berterima kasih dan memuji anda untuk banyak hadiah yang telah anda berikan kepada saya, dan dengan semangat iman yang teguh dan kepercayaan seperti anak-anak saya tahu anda akan melindungi saya hari ini dari semua yang berbahaya perkara-perkara yang datang kepada saya dan keluarga saya.

  •