• Pagmamahal sa Diyos, habang nagmamahal ako sa umagang ito ay ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo, nagpapasalamat ako at nagpupuri sa iyo sa maraming mga regalo na ibinigay mo sa akin, at sa diwa ng matibay na pananampalataya at mapagkakatiwalaan na bata na alam ko na protektahan mo ako sa araw na ito mula sa lahat ng mapanganib mga bagay na dumating sa akin at sa aking pamilya.

  •