• Любовта на Бога, като се събуждам тази сутрин, аз се отдам на вас, благодаря и ви хваля за многото дарби, които ми дадохте и в дух на твърда вяра и детско доверие Знам, че ще ме защитите днес от всички опасни неща, които идват при мен и семейството ми.