• Duke dashur Zotin, ndërsa unë zgjohem këtë mëngjes, po ju jap, ju falënderoj dhe ju lavdëroj për dhuratat e shumta që më keni dhënë, dhe me frymën e besimit të patundur dhe besimit të fëmijëve, e di se do të më mbrosh nga të gjitha rreziqet gjëra që vijnë tek unë dhe familja ime.

  •