• Om God lief te hê, soos ek vanoggend wakker word, gee ek myself aan jou, ek dank en prys jou vir die baie geskenke wat jy aan my gegee het en in 'n gees van vaste geloof en kinderlike vertroue weet ek dat jy my vandag van alle gevaarlike sal beskerm dinge wat na my en my familie kom.

  •