• Đức Chúa Trời, hãy đặt một người bảo vệ trên đôi môi của con và giúp con chỉ nói những lời làm đẹp lòng Ngài. Giải phóng con khỏi bài phát biểu tự vệ, tức giận và ngớ ngẩn. Giữ cho con khỏi làm tắt Thánh Linh bằng những lời của con. Con đặt trái tim con không phạm tội bằng lời nói của con, để con có thể duy trì sự hiệp thông không liên tục với Ngài

  •