• Боже, постави страж над устата ми и ми помогна да говоря само думи, които ти харесват. Освободи ме от отбранителна, гневна и глупава реч. Пазете ме от охлаждането на Духа с моите думи. Аз поставих сърцето си да не греши с речта ми, за да поддържам непрекъснато общение с Теб