• Bože, postavite čuvara preko mojih usana i pomozite mi da govorim samo reči koje su vam ugodne. Oslobodite me od odbrambenog, ljutog i glupog govora. Ne sprečavaj mi da gadiš Duha mojim rečima. Postavio sam svoje srce da ne grešim svojim govorom, da bih mogao održati neprekidnu zajednicu s Vama

  •