• God, sit 'n wag oor my lippe en help my om net woorde wat vir U aangenaam is, te praat. Bevry my van verdedigende, kwaad en dwaas spraak. Hou my uit om die Gees te ontbloot met my woorde. Ek het my hart nie sondig met my toespraak nie, sodat ek ononderbroke nagmaal met U kon handhaaf

  •