• Pagmamahal sa Diyos, kapag nahaharap tayo sa panunukso sa kasalanan, mangyaring tulungan tayo na lumayo, at tandaan tayo kung paano nagkamali ang kasalanan sa ating buhay.

  •