• Любовта на Бог, когато се изправихме пред изкушението да съгрешим, моля те, помогни ни да се отдалечим и да ни напомним за това как грехът понася живота ни.