• Të duash Perëndinë, kur hasim tundimin për mëkat, na ndihmoni të largohemi dhe të na mbajmë mend se si mëkati merr një fatkeqësi në jetën tonë.

  •