• Salamat sa pag-aani, na binigay mo sa amin ang aming pang-araw-araw na tinapay. Salamat sa pinakamaliit na binhi na maaaring lumaki upang pakainin kami. Salamat sa paglikha ng napakaraming panlasa at texture, kulay at aroma. Nagtataka kami sa mga himalang ito at nagpapasalamat sa lahat ng mga kaloob na ito.

  •