• Ama, tulungan tayong magkaroon ng tiwala at pananampalataya sa Inyo na nagpapakita ng pagiging simple ng walang-katulad na pananampalataya na napakagagalak ng Inyong puso, at maliwanag sa buhay ng mga maliliit na bata .. at gayon pa man na tila naglaho sa isang singaw sa lalong madaling panahon naabot namin ang edad ng kapanahunan. Nawa'y magkaroon kami ng isang kamangha-mangha at kamangha-mangha sa maluwalhating kuwento ng pagtubos at isang malalim na kababaang-loob habang lumalapit kami sa Iyong tatlong ulit-banal na trono ng biyaya upang humingi ng tulong sa oras ng pangangailangan.

  •