• प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो अद्वितीय दिनको लागि शान्ति र आनन्दको साथमा आशिष् दिनुहुन्छ कि तपाईंले मनाउनु भएको छ र ईश्वरीय शान्ति र आनन्दलाई प्रार्थना गर्नुहुने तपाईंको जीवनको लागि पछ्याउँछ। तपाईलाई धन्यबाद र मजेदार जन्मदिनको शुभकामना दिनुहोस्।


    जन्मदिन

  •