• Manalangin ang Diyos na pagpalain kayo ng kapayapaan at kaligayahan sa inyong natatanging araw na ipinagdiriwang ninyo at idinasal na ang banal na kapayapaan at kaligayahan ay susunod sa inyo sa buong buhay ninyo. Nais mong magkaroon ka ng isang pinagpala at masaya kaarawan.


  •   

      

  • Nanay ikaw ay isang kayamanan, hindi ko mabibilang ang mga paraan na pinagpala mo sa amin, araw-araw. Mahal na mahal mo si Nanay, Inaasahan namin na alam mo. Ikaw ay pinahahalagahan at itinatangi kung saan kami pupunta. Mama, maging espesyal ka na sa iyong kaarawan. Karapat-dapat ka sa bawat itinuturing. Talagang mahal kita!

  •