Đạo Hồi

Đạo Hồi

  • Thượng đế ơi, con cầu xin ngài dẫn dắt con trong mọi lĩnh vực của cuộc đời con. Hãy cho con những ý tưởng mới và sáng tạo, ra mệnh lệnh cho các bước của con và mở cửa cho các mối quan hệ mới. Dạy con cách sống theo cách làm hài lòng ngài.

  •