Moro Panalangin

Moro Panalangin

  • Diyos, hinihiling ko sa iyo na patnubayan ako sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Bigyan mo ako ng mga bago at malikhaing ideya, mag-order ng aking mga hakbang, at magbukas ng mga pinto para sa mga bagong relasyon. Turuan mo ako kung paano mamuhay sa isang paraan na nakalulugod sa iyo.

  •   

      

  • Diyos, palakasin ang puso ko sa sobrenatural na kapayapaan sa mga lugar kung saan naramdaman ko ang pagtanggi, takot, at pagkabalisa. Palakasin mo ang aking isipan na maaari kong mapaglabanan ang lahat ng kaguluhan, pagkalito, at pagdududa

  •