Мюсюлманските молитви

Мюсюлманските молитви

  • Боже, моля Те да ме водиш във всяка област от живота ми. Дайте ми нови и творчески идеи, нареждайте стъпките ми и отваряйте вратите за нови взаимоотношения. Научи ме как да живея по начин, който е приятен за теб.

  • Бог, укрепва сърцето ми със свръхестествен мир в области, където чувствам отхвърляне, страх и безпокойство. Укрепи ума си, за да преодолея всички смутове, объркване и нерешителност