ការអធិស្ឋានគ្រីស្ទាន

ការអធិស្ឋានគ្រីស្ទាន

 • ព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំមានចិត្តទូលបង្គំគ្រប់ ៗ គ្នាដោយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។ សូមដោះលែងខ្ញុំពីការនិយាយការពារការខឹងនិងការនិយាយមិនល្អ។ សូមរក្សាខ្ញុំពីការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដោយពាក្យរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានតាំងចិត្ដមិនឱ្យធ្វើបាបនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអាចទ្រទ្រង់ការរួបរួមគ្នាជាដាច់ខាតជាមួយទ្រង់

 •   

    

 • ព្រះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកអំពីអ្នកដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងភាពភ័យរន្ធត់នៃសង្គ្រាមនិងគ្រោះថ្នាក់ខាងវិញ្ញាណនៃជីវិតទាហានឬទ័ព។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជំនឿដ៏រឹងមាំមួយដែលគ្មានការគោរពមនុស្សណាដែលអាចនាំពួកគេឱ្យបដិសេធវាហើយមិនភ័យខ្លាចដែលមិនធ្លាប់អនុវត្តវា។

 •   

    

 • ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកនេះខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកខ្ញុំអរគុណនិងសរសើរអ្នកចំពោះអំណោយជាច្រើនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំហើយដោយមានជំនឿរឹងមាំនិងជំនឿទុកចិត្តកុមារខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ អ្វីដែលមករកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។

 •   

    

 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់មានបន្ទូលថានៅពេលដែលមានមនុស្សពីរឬបីនាក់នឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះនាមទ្រង់នោះអ្នកនឹងមានវត្តមានជាមួយពួកគេ។ ខ្ញុំកំពុងអធិស្ឋានដោយខ្លួនឯងតែខ្ញុំកំពុងតែរួបរួមជាមួយបងប្អូនគ្រីស្ទានជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលជួបជុំគ្នាក្នុងន័យផ្សេងទៀតដើម្បីអធិស្ឋានដល់អ្នកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះ

 •