Christelike Gebede

Christelike Gebede

 • God, versterk my hart met bonatuurlike vrede in gebiede waar ek verwerping, vrees en angs voel, versterk my gedagtes dat ek alle onrus, verwarring en onbeslisdheid kan oorkom.

 •   

    

 • God, help my om te weet dat niks my kan verslaan as ek myself nederig in kontak met jou het nie. Gee my die grootheid van siel om my probleme intelligent en moedig te konfronteer. Hiervoor dank ek jou.

 •   

    

 • God, sit 'n wag oor my lippe en help my om net woorde wat vir U aangenaam is, te praat. Bevry my van verdedigende, kwaad en dwaas spraak. Hou my uit om die Gees te ontbloot met my woorde. Ek het my hart nie sondig met my toespraak nie, sodat ek ononderbroke nagmaal met U kon handhaaf

 •   

    

 • God, ek smeek jou oor diegene wat blootgestel word aan die oorlogswreedheid en geestelike gevare van die lewe van 'n soldaat of matroos. Gee hulle so 'n sterk geloof dat geen menslike respek hulle ooit kan lei om dit te ontken nie, en nie bang wees om dit ooit te beoefen nie.

 •   

    

 • Om God lief te hê, soos ek vanoggend wakker word, gee ek myself aan jou, ek dank en prys jou vir die baie geskenke wat jy aan my gegee het en in 'n gees van vaste geloof en kinderlike vertroue weet ek dat jy my vandag van alle gevaarlike sal beskerm dinge wat na my en my familie kom.

 •