อธิษฐานคาทอลิก

อธิษฐานคาทอลิก

  • พระเจ้าเราใส่ความกังวลของเราในมือของคุณเราขอให้คุณเรียกคืนผู้รับใช้ของคุณเพื่อสุขภาพอีกครั้งบรรเทาความกังวลและความเศร้าโศกของเราด้วยความรักที่อ่อนโยนของคุณและให้เราพระคุณและความแข็งแรงที่จะยอมรับภาระนี้

  •   

      

  • อธิษฐานเผื่อเมืองเม็กซิโกซิตี้และพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ขอให้อธิษฐานขออาสาสมัครและหน่วยกู้ชีพที่พยายามช่วยชาวเม็กซิกัน

  •