Modlitwy Katolickie

Modlitwy Katolickie

 • Umiłowani przez Boga, przyobleczcie nas w waszą miłość, umocnijcie nas, abyście żyli łagodnie na tej ziemi, dajcie nam pokorę, aby widzieć wszystko, co dla was jest dla was cenne, i nauczajcie nas, abyśmy szli z dobrocią i cierpliwością tej godziny i zawsze.

 •   

    

 • Mój Boże i kochający Ojcze, obdarz mnie mądrością, by każdego dnia myśleć, mówić i działać tak, jak chcesz. Oby nigdy nie byłem tak głupcem, aby nie zgadzać się z Twoją najwyższą dobrocią i mądrością. Nic na ziemi nie przyniesie mi trwałego szczęścia. Dlatego pozwól mi nigdy nie grzeszyć ze względu na wszystko. Chcę żyć dla doskonałego szczęścia, dla którego mnie stworzyłeś. Amen.

 •   

    

 • Boże, obawiamy się w waszych rękach, prosimy was, abyście przywrócili swego sługę do zdrowia, złagodzili nasze zmartwienia i smutki swoją łagodną miłością i udzielili nam łaski i siły, aby przyjąć ten ciężar.

 •   

    

 • Modląc się za miasto Meksyk i okolice, gdzie dotkną trzęsienie ziemi o rozmiarze 7,1, módl się o miłosierdzie Boże i ochronę, módl się o ochotników i ratowników, którzy starają się pomóc Meksykańskiemu.

 •