क्याथोलिक प्रार्थना

क्याथोलिक प्रार्थना

  • परमेश्वरको प्रिय, हामीलाई तपाईंको प्रेममा राख्नु, हामीलाई यस पृथ्वीमा धीरजी रहन बलियो बनाउनुहोस्, हामी सबैलाई हेर्नको लागि नम्रता दिनुहोस्, र हामी तपाईंलाई बहुमूल्य रूपमा सामना गरौं र यस समय र सधैं दया र धैर्यसँग हिंड्न सिकाउनेछौं।

  •   

      

  • मेक्सिको सिटीका लागि प्रार्थना र 7-परिमाण भूकम्पका कारणले गर्दा मेक्सिकनलाई सहयोग गर्न खोज्ने स्वयंसेवकाई र उद्धारकर्ताहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ।

  •