Katolički Molitve

Katolički Molitve

  • Dragi od Boga, obuci nas u svojoj ljubavi, ojaiavaj nas da nežno živimo na ovoj zemlji, dajte nam poniznost da vidimo sve o kojima se nalazimo dragocjeno za vas i naučimo da hodimo sa ljubaznošću i strpljenjem ovog sata i uvek.

  •   

      

  • Moj Bog i ljubavni Otac, dajte mi mudrost da razmišljate, govorite i delate svaki dan kako želite. Ne mogu da budem takva budala da se ne slažem sa vašom Vrhovnom dobrošću i mudrošću. Ništa na zemlji ne može doneti nikakvu trajnu sreću. Stoga, dozvolite mi da nikada ne grešim ni zbog čega. Želim da živim za savršenom srećom za koju si me stvorio. Amen.

  •   

      

  • Bože, stavljamo naše brige u svoje ruke, tražimo da ponovo vratite službenog u zdravlje, ublažite naše brige i žalost svojom nežnom ljubavlju, i pružite nam milost i snagu da prihvatimo ovo opterećenje.

  •