Lutjet katolike

Lutjet katolike

  • Zot, unë lutem për të gjithë ata që kanë nevojë për shpresë, forcë dhe inkurajim. Ju lutemi t'i shërbeni atyre tani. Unë lutem që ju të punoni në zemrat e tyre. Thajini lotët e tyre. Hiqini frikën. Jini shëruesit e tyre, ngushëlluesin dhe ofruesin. Ju e dini se kush po lufton dhe ju e njihni secilin me emrin. Ju lutemi, kini dhembshuri dhe mëshirë dhe mund të ndiejnë praninë tuaj si kurrë më parë. Në emër të Jezusit, lutemi, Amen.

  •