ការអធិស្ឋាន

Prayer for Birthday

 • សូមអធិស្ឋានសូមឱ្យព្រះប្រទានពរដល់អ្នកដោយសន្តិភាពនិងសុភមង្គលនៅថ្ងៃតែមួយគត់ដែលអ្នកអបអរហើយអធិស្ឋានថាសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដ៏ទេវភាពនឹងធ្វើតាមអ្នករហូតដល់ពេញមួយជីវិតអ្នក។ សូមជូនពរឱ្យអ្នកមានថ្ងៃកំណើតរីករាយនិងរីករាយ។


  ខួបកំណើត

 •   

    

Prayer for Faith

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Help

 • ព្រះជាម្ចាស់អើយសូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំមានចិត្តទូលបង្គំគ្រប់ ៗ គ្នាដោយព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។ សូមដោះលែងខ្ញុំពីការនិយាយការពារការខឹងនិងការនិយាយមិនល្អ។ សូមរក្សាខ្ញុំពីការពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដោយពាក្យរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានតាំងចិត្ដមិនឱ្យធ្វើបាបនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអាចទ្រទ្រង់ការរួបរួមគ្នាជាដាច់ខាតជាមួយទ្រង់

 •   

    

Prayer for Protection

 • ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកនេះខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកខ្ញុំអរគុណនិងសរសើរអ្នកចំពោះអំណោយជាច្រើនដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំហើយដោយមានជំនឿរឹងមាំនិងជំនឿទុកចិត្តកុមារខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ អ្វីដែលមករកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។

 •   

    

Prayer for Children

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Guidance

 • ស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងការល្បួងឱ្យធ្វើអំពើបាបសូមជួយយើងឱ្យដើរចេញហើយចងចាំពីរបៀបដែលអំពើបាបប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើង។

 •   

    

Prayer for Hope

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Sickness

 • ព្រះយើងដាក់ការភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកយើងសុំឱ្យអ្នកស្ដារឡើងវិញនូវអ្នកបំរើរបស់អ្នកដើម្បីសុខភាពម្តងទៀតសម្រាលការព្រួយបារម្ភនិងទុក្ខព្រួយរបស់យើងជាមួយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ទន់ភ្លន់របស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព្រះគុណនិងកម្លាំងដើម្បីទទួលយកបន្ទុកនេះ។

 •   

    

Prayer for Food

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Healing

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Peace

 • មិនមានសេចក្ដីអធិស្ឋានទេ.

Prayer for Strength

 • ព្រះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកអំពីអ្នកដែលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងភាពភ័យរន្ធត់នៃសង្គ្រាមនិងគ្រោះថ្នាក់ខាងវិញ្ញាណនៃជីវិតទាហានឬទ័ព។ ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជំនឿដ៏រឹងមាំមួយដែលគ្មានការគោរពមនុស្សណាដែលអាចនាំពួកគេឱ្យបដិសេធវាហើយមិនភ័យខ្លាចដែលមិនធ្លាប់អនុវត្តវា។

 •